perfect in protection

Adatbevitel

Egyszerű adatbevitel

Az aScÓraRend program biztosítja az egyszerű és gyors adatbevitelt, a tantárgyak, az osztályok, a tantermek, a tanárok és azok órakötelezettségeinekmegadását. Lehetővé teszi különböző felosztások és csoportok létrehozását, valamint a ciklusos órarend elkészítését is. A program segítségével egy órára különböző osztályok több csoportja vonható össze, valamint egy tanórához több tanár is hozzárendelhető.

Az egyes tantárgyaknál, osztályoknál, tantermeknél, ill. tanároknál külön meghatározható:

    mikor tanítható az adott tantárgy,
    mikor szabad az adott terem, ill.
    mikor taníthat az adott tanár.

A fentiek alapján meghatározható például, hogy a matematika nem tanítható a hatodik órában, ill., hogy Katalin tanárnő nem tud tanítani kedden a második és szerdán a harmadik órában. Akár az is megadható, hogy a tornateremnek a negyedik és az ötödik órán szabadok legyenek, mert ezeken az órákon a szomszédos iskola bérli és használja.